วัสดุธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ

วันก่อนได้มีโอกาสไปทำบุญในหมู่บ้าน แล้วทางหมู่บ้านมีก๋วยเตี๋ยวไก่มาเลี้ยงผู้ที่มาทำบุญ ผู้เขียนสังเกตว่าภาชนะที่นำมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนั้นไม่น่าจะใช่โฟมที่ปกติใช้กันอยู่ แต่เป็นภาชนะที่ผลิตมาจากธรรมชาติ จากพืช ทำให้คิดว่าปัจจุบันหลายๆฝ่ายเริ่มตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะภาชนะต่างๆ ไม่ว่าจะใช้ในการบรรจุอาหาร บรรจุสิ่งของและอื่นๆ ความตระหนักถึงการกำจัดขยะที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รวมถึงความตระหนักที่เกิดจากสารปนเปื้อนที่อาจเข้าสู่ในตัวอาหาร หรือผิวหนัง ที่ผ่านมาเราใช้โฟม ผลิตภัณฑ์จากโฟม พลาสติก ในการบรรจุสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะอาหาร สิ่งของ และถ้าไปค้นหาข้อมูลอันตรายจาก “โฟม” จะพบข้อมูลมากมาย โดยเฉพาะการระบุว่าเป็นต้นตอของ “โรคมะเร็ง” มูลนิธิโลกสีเขียว ให้ข้อมูลว่า คนไทยสร้างขยะจากกล่องโฟมเฉลี่ย 2.3 กล่องต่อวันต่อคน นั่นหมายถึงในแต่ละวันมีโฟมที่ถูกทิ้งให้เป็นขยะรวมกันไม่น้อยกว่า 138 ล้านกล่อง แล้ว “โฟม” ถูกขจัดอย่างไร คำตอบ ไม่ได้หายไปไหน ยังเป็นขยะที่ต้องรอวันย่อยสลายประมาณ 1,000 ปี และถ้าเผาทิ้ง ก็ยิ่งเพิ่มปัญหาโลกร้อนอีก นี่ยังไม่รวมความร้อนจากอาหาร น้ำซุป น้ำแกงก๋วยเตี๋ยว ที่ให้สารเคมีในโฟมละลายปนกับอาหาร ซึ่งถ้าเรารับประทานเข้าไปคงจะไม่ดีแน่ สุดท้าย ถ้าทุกฝ่ายทุกส่วนตระหนักถึงอันตรายจากโฟม พลาสติก ที่ไม่แค่จะมีผลต่อร่างกายเราเอง แต่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมของเราเองด้วย และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ นั่นไม่เพียงแต่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นผลดีต่อร่างกายเราเองด้วย ป้องกันโรคภัยต่างๆรวมถึงจะทำให้คุณภาพชีวิตของเรายิ่งดีขึ้นอีกด้วย … More วัสดุธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ